Relacje inwestorskie

Struktura akcjonariatu

Strona w aktualizacji

 Stan na dzień 19 maja 2016 roku.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki Liczba akcji
Grzegorz Czapla (CEO Indata SA) 21 485 171
Aleksander Chomicz 10 949 442
Tomasz Misiak 5 001 100
Pozostali 30 855 427
Ogółem 68 291 140

 

* bezpośrednio oraz pośrednio przez BD Trade Limited