Relacje inwestorskie

Rada Nadzorcza

 
Zgodnie z Raportem Bieżącym numer 17/2018 z dnia 05-03-2018 [link] dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej złożyli rezygnacje. 
 
Dnia 15-03-2018 r. Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INDATA S.A. na dzień 10-04-2018 r. w Warszawie. Szczegóły w Raporcie Bieżącym numer 24/2018 z dnia 15-03-2018 [link].