Relacje inwestorskie

Ład korporacyjny

Istotą ładu korporacyjnego jest zarządzanie spółką w sposób właściwy, staranny oraz lojalny wobec partnerów biznesowych i akcjonariuszy. Ład korporacyjny ma służyć zapewnieniu równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki. W tym celu definiuje się w nim zasady regulujące pozycję organów w strukturze Spółki, ich relacje, skład, kompetencje oraz funkcjonowanie.

Dzięki przestrzeganiu ładu korporacyjnego interesy właściciela oraz akcjonariuszy Indata SA są godnie reprezentowane przez kadrę menedżerską.

Wewnętrzna organizacja Firmy została określona w dokumentach:

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Statut Spółki

90KB

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

300KB

Regulamin Zarządu Indata SA

345KB

Regulamin Rady Nadzorczej Indata SA

2,29MB

Oświadczenie ws. polityki różnorodności 62,4KB
Regulamin programu skupu akcji własnych 413KB
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 102KB
Dobre praktyki INDATA SA 102KB