Relacje inwestorskie


05.02
2018

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INDATA S.A.

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w...
05.02
2018

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. w dniu 5 lutego 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni...
01.02
2018

Transakcje na instrumentach finansowych INDATA S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 lutego 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki...
31.01
2018

Transakcje na instrumentach finansowych INDATA S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spó...
31.01
2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Indata S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018: - Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2017...
25.01
2018

Transakcje na instrumentach finansowych INDATA S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spó...
22.01
2018

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia INDATA S.A. z INDATA Utilities S.A.

Zarząd Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00003...
16.01
2018

Zawarcie umowy o współpracy przy realizacji projektu BRIdge Alfa

Zarząd Indata S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wejściu w życie umowy zawartej przez Spółkę z 156 Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Partner") ...
05.01
2018

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INDATA S.A. w dniu 4 stycznia 2018 r.

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("NWZ"...
05.01
2018

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Indata S.A. "Spółka" informuje, że dnia 4 stycznia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 3 powołało Pana Grzegorza Czaplę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, n...