Relacje inwestorskie


24.07
2018

Brak wykupu oraz wypłaty odsetek od Obligacji Spółki serii A2

Zarząd Indata Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że z uwagi na brak środków obrotowych Spółka nie wypłaci Obligatariuszom należnych odsetek za III okres odsetko...
24.07
2018

Wstrzymanie rozpoznania wniosku spółki zależnej o ogłoszenie upadłości

Zarząd Indata S. A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 11 lipca 2018 roku przez Sąd Rejonowy Katowice - Wsch&oacut...
18.07
2018

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym Emitenta

Zarząd Indata S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu w dniu 13 lipca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowy...
13.07
2018

Wezwanie do zapłaty Administratora Zabezpieczeń Obligacji serii A2

Zarząd Indata Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 lipca 2018 roku Emitent otrzymał od Kancelarii Adwokackiej Kramer i Wspólnicy spółka jawna z siedz...
13.07
2018

Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A2

Zarząd Indata Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 lipca 2018 roku Emitent otrzymał od Obligatariusza posiadającego 11 Obligacji serii A2 Emitenta o łącznej wartoś...
11.07
2018

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym spółki zależnej

Zarząd Indata S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Indata Cities S.A. z siedzibą w Katowicach – spółki zależnej Emitenta - informacji o wydaniu w dniu 09 lipca 20...
29.06
2018

Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A2

Zarząd Indata Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Obligatariusza posiadającego 11 Obligacji serii A2 Emitenta o łącznej wartości nomi...
27.06
2018

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Zarząd Indata S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 59/2018 z dnia 28 maja 2018 roku informuje, że jedno...
27.06
2018

Informacja dotycząca odrzucenia wniosku spółki zależnej o ogłoszenie upadłości

Zarząd Indata S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o tym, iż w dniu 18 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy Katowice Wsch&oacut...
18.06
2018

Brak wypłaty odsetek od obligacji serii A1

Zarząd Indata Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że z uwagi na brak środków obrotowych Spółka nie wypłaci Obligatariuszom Obligacji serii A1 należnych odsetek z...