Relacje inwestorskie

Kontakt RI

 

Kontakt dla inwestorów: ir@in-data.pl
Kontakt dla mediów: media@in-data.pl

 

NIP

8971755969

KRS

0000360487

REGON

021081309

Kapitał zakładowy

6 829 114,00 zł

wpłacony w całości

Organ rejestracyjny:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.