Relacje inwestorskie

Kontakt RI

 

Kinga Fromlewicz

kinga.fromlewicz@in-data.pl
+48 720 855 650
+48 (71) 726 23 04
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław

 

NIP

8971755969

KRS

0000360487

REGON

021081309

Kapitał zakładowy

6 829 114,00 zł

wpłacony w całości

Organ rejestracyjny:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.