Relacje inwestorskie

Kalendarz Inwestora

Informujemy, iż harmonogram WZA znajduje się pod tym linkiem.

 

Wydarzenia nadchodzące:

 • Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 r. - 30 kwietnia 2018 r.
 • Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 r. - 30 maja 2018 r.
 • Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r. - 28 września 2018 r.
 • Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r. - 29 listopada 2018 r.

 

Archiwum wydarzeń:

 • Skonsolidowany raport za III kwartał 2017 r. - 29 listopada 2017 r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

2,2MB

 • Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 r. – 29 września 2017 r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Raport Półroczny Grupy INDATA S.A. za I półrocze 2017 roku

2,2MB

Sprawozdanie Zarządu

1,80MB

Sprawozdanie biegłego rewidenta

1,50MB

 • Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. – 30 maja 2017 r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Raport Kwartalny Grupy INDATA S.A. za I kwartał 2017 roku

1,81MB

 • Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2016 r. – 28 kwietnia 2017 r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Opinia i raport Biegłego Rewidenta

5,77MB

Raport za rok 2016

1,70MB

Sprawozdanie z działalności Grupy

1,23MB

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Skonsolidowany raport roczny za 2016

2,1MB

Opinia i raport Biegłego Rewidenta - skonsolidowane 2016

6,18MB

Sprawozdanie z działalności Grupy w 2016 roku

1,36MB

 • Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku - 29 listopada 2016r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku

1,05MB

 • Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku - 31 sierpnia 2016r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku

1,90MB

 • Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 rok - 16 maja 2016r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Raport kwartalny Grupy Indata - Q1 2016

1,02MB

 • Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2015 rok - 21 marca 2016r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Sprawozdanie za rok 2015 z działalności Spółki Indata SA

1,82MB

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta

3MB

Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1,67MB

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Indata SA

2MB

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015

1,94MB

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta

3,79MB

 • Raport okresowy za III kwartał 2015 r. – 16 listopada 2015 r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Raport okresowy za III kwartał 2015 r. – 16 listopada 2015 r.

1,31MB

 • Raport okresowy za I półrocze 2015 r. – 31 sierpnia 2015 r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Raport skonsolidowany

1,96MB

Sprawozdanie z działalności Grupy 1,47MB
Raport z przeglądu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań Grupy 1,28MB
 •  Raport okresowy za I kwartał 2015 r. – 13 maja 2015r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Raport

1,84MB

Załącznik do raportu 266KB
 • Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. - 16 lutego 2015r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Raport

1,30MB

Korekta nr 1 - raport po korekcie 1,26MB
Korekta nr 1 - załącznik 63KB
 Korekta nr 2 - raport po korekcie 1,56MB
 Korekta nr 2 - załącznik  400KB
 • Raport roczny za rok obrotowy 2014 – 30 kwietnia 2015r.

Nazwa raportu

 Adres

Jednostkowy raport roczny za 2014r.

Skonsolidowany raport roczny za 2014r.