O Firmie

Najszybciej rozwijająca się Grupa IT

Indata SA to kilkanaście lat doświadczenia na rynku usług i produktów informatycznych.

Jak budowaliśmy dzisiejszą wartość i pozycję spółki?2016
Indata SA jest spółką akcyjną notowaną na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest również właścicielem szeregu podmiotów o zróżnicowanej specjalizacji działających na rynku różnorodnych rozwiązań IT. Działalność Indata SA koncentruje się na zarządzaniu podległymi spółkami w celu maksymalizacji korzyści dla klientów oraz wykorzystania ich wspólnego potencjału.
2015
Debiut na głównym rynku GPW. Dalszy dynamiczny rozwój i wejście na nowe rynki zagraniczne.
2014
Przejęcie pakietów większościowych spółek:
  • Cohesiva Sp. z o.o.
  • Positive Technology Sp. z o.o.
  • Infolan Sp. z o.o.
Osiągnięcie zatrudnienia na poziomie 220 osób. Indata Software SA to cztery biura zlokalizowane w kluczowych miastach w Polsce – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gliwicach.
2013
Połączenie ze spółką WDSP Holding SA – powstaje Indata Software SA.. Zespół Indata Software SA to 53 ekspertów IT.
2012
Przejęcie WDSP Holding SA i osiągnięcie zatrudnienia na poziomie 20 osób.
2010
TRO MEDIA SA zadebiutowała na rynku NewConnect.
2009
TRO MEDIA rozpoczęła swoją działalność.