Aktualności

Nowy adres siedziby spółki

2018-05-17

Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 15-05-2018 r. [link] informujemy, iż zmianie uległ adres rejestrowy spółki. Nowy adres:
 
INDATA S.A.
Al. Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa

 
Prosimy o przesyłanie wszelkiej korespondencji i przesyłek na powyższy adres.
 
Numery rejestrowe spółki nie uległy zmianie:
 
KRS: 0000360487
NIP: 8971755969
REGON: 021081309