Relacje inwestorskie

WZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) to naczelny organ spółki akcyjnej Indata SA, który stanowi o najważniejszych sprawach dotyczących jej istnienia i działalności. Do kompetencji WZA należy szereg spraw określonych szczegółowo w Statucie Indata SA. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu reguluje Regulamin WZA. Regulamin zawiera również postanowienia dotyczące trybu zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad oraz sposobu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej.

Wydarzenia nadchodzące:

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 28 lipca 2017r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie NWZ na dzień 28.07.2017

464KB

Projekty uchwał NWZ na dzień 28.07.2017

289KB

Informacja o liczbie akcji

232KB

Pełnomocnictwo

287KB

 

Archiwum wydarzeń:

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 29 czerwca 2017r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie ZWZ na dzień 29.06.2017

479KB

Projekty uchwał ZWZ na dzień 29.06.2017

475KB

Projekty Uchwał ZWZ INDATA z uwzględnieniem zmian w porządku obrad

561KB

Uchwała Rady Nadzorczej ws. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności

1,73MB

Uchwała Rady Nadzorczej ws. sprawozdania z wyników ocen SF

1,20MB

Informacja o liczbie akcji

231KB

Pełnomocnictwo

310KB

Protokół z posiedzenia WZA

563KB

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30 czerwca 2016r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie ZWZ na dzień 30.06.2016

461KB

Projekty uchwał ZWZ na dzień 30.06.2016

512KB

Uchwała Rady Nadzorczej ws. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności

1,49MB

Uchwała Rady Nadzorczej ws. sprawozdania z wyników ocen SF

0,97MB

ZWZ Indata INFORMACJA O LICZBIE AKCJI

212KB

ZWZ Indata PEŁNOMOCNICTWO

303KB

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 31.12.2015r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

NWZ Indata  - Informacja o liczbie akcji

28KB

NWZ Indata - Pełnomocnictwo

52KB

Ogłoszenie NWA - 31.12.2015

501KB

Projekt uchwał NWZ 31.12.2015 wraz z opinią

404KB

Projekt sprostowanej uchwały wraz z opinią

373KB

Protokół z posiedzenia NWZA

219KB

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 22.06.2015r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Informacja o liczbie akcji

70KB

Pełnomocnictwo

162KB

Ogłoszenie

501KB

Projekty uchwał

148KB

Protokół z posiedzenia ZWZA

486KB

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 15.09.2014r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie i projekty uchwał

424KB

Pełnomocnictwo

192KB

Informacja o ogólnej liczbie akcji

136KB

Protokół z posiedzenia NWZA

2MB

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 23.06.2014r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie i projekty uchwał

505KB

Korekta uchwał 506KB

Pełnomocnictwo

203KB

Informacja o ogólnej liczbie akcji

135KB

Protokół z posiedzenia ZWZA

11,6MB

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 19.05.2014r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie i projekty uchwał

661KB

Pełnomocnictwo 188KB

Informacja o ogólnej liczbie akcji

135KB

Dodatkowe uchwały NWZ

126KB

Protokół z posiedzenia NWZA

9MB

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 11.03.2014r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie i projekty uchwał

533KB

Pełnomocnictwo 188KB

Informacja o ogólnej liczbie akcji

135KB

Protokół z posiedzenia NWZA

2,4MB

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.09.2013r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie

253KB

Projekty uchwał 403KB

Formularze

561KB

Protokół z posiedzenia NWZA

26,8MB

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 4.09.2013r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie

317KB

Projekty uchwał 453KB

Formularze

596KB