Relacje inwestorskie

Wybrane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Indata przedstawia tabela poniżej:

Dane skonsolidowane wg MSR/MSSF, w tys. zł - dane audytowane

2013

2014

2015

2016

Przychody ze sprzedaży

23 643

58 234

88 095

149 032

EBIT

2 881

13 045

7 360

3 740

EBITDA

4 593

15 802

10 444

8 068

Zysk (strata) brutto

2 076

12 975

7 627

3 361

Zysk (strata) netto 1 875 12 221 6 477 3 043
Aktywa trwałe 34 133 27 062 44 146 50 263
Aktywa obrotowe 23 623 44 845 80 766 89 980
Kapitał własny 47 645 53 086 61 467 70 457
Operacyjne przepływy pieniężne 4 338 -6 439 5 486 - 9 272
Inwestycyjne przepływy pieniężne -363 -5 161 -7 255 -1 552
Finansowe przepływy pieniężne 1 373 7 745 5 811 5 172
Przepływy pieniężne razem 5 348 -3 855 4 042 -5 652
Zysk (strata) na akcję 0,17 zł 0,21 zł 0,11 zł 0,05 zł

 

Nazwa pliku

Rozmiar

Typ pliku

Dane finansowe

11 KB

 

Wskaźniki finansowe

2013

2014

2015

2016

Rentowność sprzedaży

39,40%

36,29%

18,94%

13,39%

Rentowność EBIT

40,01%

22,40%

8,35%

2,51%

Rentowność EBITDA

44,84%

27,14%

11,86%

5,41%

Rentowność netto

41,22%

20,99%

7,35%

2,04%

Rentowność aktywów (ROA) 18,50% 17,52% 5,19% 2,17%
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 25,00% 23,13% 10,54% 4,32%