Relacje inwestorskie

Strategia Grupy

Głównym celem strategicznym Grupy na lata 2016–2018 jest osiągnięcie pozycji jednej z czołowych firm sektora ICT dostarczających kompleksowe rozwiązania dla biznesu i klientów indywidualnych oraz osiągnięcie pozycji, która umożliwi Grupie dalszy wzrost przychodów i rentowności dzięki rozwojowi usług i produktów a także zwiększaniu skali działalności.

Grupa Indata zamierza osiągnąć założony cel poprzez:

  • rozwój usług i produktów,
  • zwiększaniu skali działalności w przekroju produktowym, usługowym i geograficznym w oparciu o linie biznesowe Grupy (Services, Systems, Innovations),
  • akwizycję podmiotów z branży ICT uzupełniających portfel produktów i usług Grupy,
  • przejmowanie pozostałych udziałów w podmiotach z Grupy, w których obecnie posiada pakiety większościowe,
  • integrację i wykorzystanie synergii pomiędzy produktami i usługami spółek z Grupy.

Strategia Grupy:

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Strategia Grupy Indata

323KB