Relacje inwestorskie

Skup akcji własnych

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Regulamin programu skupu akcji własnych 413KB
Zestawienie transakcji w dniach 27-28 lutego 2017 roku 215KB
Zestawienie transakcji w dniu 9 marca 2017 roku 213KB
Zestawienie transakcji 31 maja - 2 czerwca 2017 206KB

 

Skup akcji własnych

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r. przeprowadzono transakcje nabycia akcji w ramach Programu skupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. Zgodnie z otrzymaną informacją, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. w dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r. nabył na rynku regulowanym w imieniu własnym na rachunek Spółki łącznie 30.900 akcji po średniej cenie 0,56 zł za akcję. Nabyte akcje upoważniają do 30.900 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Szczegółowy wykaz zawartych transakcji Spółka przekazuje w załączeniu.

Transakcji dokonano w ramach przyjętego Regulaminu programu skupu akcji własnych ("Regulamin"), zgodnie z celem określonym w §2 ust.6 Regulaminu, na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 30 czerwca 2016 r.

Od dnia przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych do dnia 2 czerwca 2017 r. Spółka łącznie nabyła i obecnie posiada 70.900 akcji własnych, co stanowi 0,10% kapitału zakładowego, akcje te upoważniają do 70.900 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Skup akcji własnych

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 oraz 2 czerwca 2017 r. przeprowadzono transakcje nabycia akcji w ramach Programu skupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. w dniu 1 oraz 2 czerwca 2017 r. nabył na rynku regulowanym w imieniu własnym na rachunek Spółki łącznie 20.900 akcji po średniej cenie 0,56 zł za akcję. Nabyte akcje upoważniają do 20.900 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Transakcji dokonano w ramach przyjętego Regulaminu programu skupu akcji własnych ("Regulamin"), zgodnie z celem określonym w §2 ust.6 Regulaminu, na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 30 czerwca 2016 r.

Od dnia przyjęcia Regulaminu do dnia 31 maja 2017 r. Spółka łącznie nabyła i obecnie posiada 70.900 akcji własnych, co stanowi 0,10% kapitału zakładowego, akcje te upoważniają do 70.900 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Skup akcji własnych

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 maja 2017 r. przeprowadzono transakcje nabycia akcji w ramach Programu skupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. w dniu 31 maja 2017 r. nabył na rynku regulowanym w imieniu własnym na rachunek Spółki 10.000 akcji po średniej cenie 0,56 zł za akcję. Nabyte akcje upoważniają do 10.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Transakcji dokonano w ramach przyjętego Regulaminu programu skupu akcji własnych ("Regulamin"), zgodnie z celem określonym w §2 ust.6 Regulaminu, na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 30 czerwca 2016 r.

Od dnia przyjęcia Regulaminu do dnia 31 maja 2017 r. Spółka łącznie nabyła i obecnie posiada 50.000 akcji własnych, co stanowi 0,07% kapitału zakładowego, akcje te upoważniają do 50.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Skup akcji własnych

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 marca 2017 r. przeprowadzono transakcje nabycia akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych. W wyniku zawartych transakcji, na rynku regulowanym łącznie nabyto 10.000 akcji po średniej cenie 0,77 zł za akcję. Akcje te stanowią 0,01% kapitału zakładowego i upoważniają do 10.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Szczegółowy wykaz zawartych transakcji Spółka przekazuje w załączeniu.

Transakcji dokonano w ramach przyjętego Regulaminu programu skupu akcji własnych ("Regulamin"), zgodnie z celem określonym w §2 ust.6 Regulaminu, na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 30 czerwca 2016 r.

Od dnia przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych do dnia 9 marca lutego 2017 r. Spółka łącznie nabyła i obecnie posiada 40.000 akcji własnych, co stanowi 0,06% kapitału zakładowego, akcje te upoważniają do 40.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Skup akcji własnych

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 marca 2017 r. przeprowadzono transakcje nabycia akcji w ramach Programu skupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. w dniu 9 marca 2017 r. nabył na rynku regulowanym w imieniu własnym na rachunek Spółki 10.000 akcji po średniej cenie 0,77 zł za akcję. Nabyte akcje upoważniają do 10.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Od dnia przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych do dnia 9 marca 2017 r. Spółka łącznie nabyła i obecnie posiada 40.000 akcji własnych, co stanowi 0,06% kapitału zakładowego, akcje te upoważniają do 40.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Transakcji dokonano w ramach przyjętego Regulaminu programu skupu akcji własnych ("Regulamin"), zgodnie z celem określonym w §2 ust.6 Regulaminu, na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 30 czerwca 2016 r.

 

Informacja ws. skupu akcji własnych

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniach 27-28 lutego 2017 r. przeprowadzono transakcje nabycia akcji w ramach Programu skupu akcji własnych. W wyniku zawartych transakcji, na rynku regulowanym łącznie nabyto 30.000 akcji po średniej cenie 0,82 zł za akcję. Akcje te stanowią 0,04% kapitału zakładowego i upoważniają do 30.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Transakcji dokonano w ramach przyjętego Regulaminu programu skupu akcji własnych ("Regulamin), zgodnie z celem określonym w §2 ust.6 Regulaminu, na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 30 czerwca 2016 r.

Od dnia przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych do dnia 28 lutego 2017 r. Spółka łącznie nabyła i obecnie posiada 30.000 akcji własnych, co stanowi 0,04% kapitału zakładowego, akcje te upoważniają do 30.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Transakcje nabycia akcji własnych w dniu 28 lutego 2017 roku.

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 lutego 2017 r. przeprowadzono transakcje nabycia akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. w dniu 28 lutego 2017 r. nabył w imieniu własnym, na rachunek Spółki na rynku regulowanym 10.000 akcji po średniej cenie 0,82 zł za akcję. Nabyte akcje upoważniają do 10.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Od dnia przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych do dnia 28 lutego 2017 r. Spółka łącznie nabyła i obecnie posiada 30.000 akcji własnych, co stanowi 0,04% kapitału zakładowego, akcje te upoważniają do 30.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Transakcji dokonano w ramach przyjętego Regulaminu programu skupu akcji własnych ("Regulamin"), zgodnie z celem określonym w §2 ust.6 Regulaminu, na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 30 czerwca 2016 r.

 

Transakcje nabycia akcji własnych w dniu 27 lutego 2017 roku.

Zarząd INDATA S.A. "Spółka" informuje, że w dniu 27 lutego 2017 r. przeprowadzono transakcje nabycia akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. w dniu 27 lutego 2017 r. nabył w imieniu własnym, na rachunek Spółki na rynku regulowanym 20.000 akcji po średniej cenie 0,82 zł za akcję. Nabyte akcje upoważniają do 20.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Od dnia przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych do dnia 27 lutego 2017 r. Spółka łącznie nabyła i obecnie posiada 20.000 akcji własnych, co stanowi 0,03% kapitału zakładowego, akcje te upoważniają do 20.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Transakcji dokonano w ramach przyjętego Regulaminu programu skupu akcji własnych "Regulamin", zgodnie z celem określonym w §2 ust.6 Regulaminu, na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 30 czerwca 2016 r.