Relacje inwestorskie


31.05
2017

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

Spółka Indata SA pragnie zaprezentować raport okresowy kwartalny skonsolidowany za 1 kwartał 2017.     Raport Kwartalny Grupy INDATA S.A. za I kwartał 2017 roku [PDF 1,81MB]  ...
28.04
2017

Raport okresowy roczny za 2016 R

Spółka Indata SA pragnie zaprezentować raport okresowy roczny za rok 2016.   Opinia i raport Biegłego Rewidenta [PDF 5,77MB] Raport za rok 2016 [PDF 1,70MB] Sprawozdanie z działalności Sp&oac...
28.04
2017

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

Spółka Indata SA pragnie zaprezentować raport okresowy roczny skonsolidowany za rok 2016.   Skonsolidowany raport roczny za rok 2016 [PDF 2,1MB] Opinia i raport Biegłego Rewidenta - skonsolidow...
29.11
2016

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

Spółka Indata SA pragnie zaprezentować raport okresowy kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2016 roku.       Raport kwartalny Grupy INDATA 3Q 2016 [PDF 1,05MB]  
31.08
2016

Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

Spółka Indata SA pragnie zaprezentować raport okresowy półroczny za I półrocze 2016 roku.     Skonsolidowany Raport Grupy INDATA za pierwsze półrocze 2016 roku [PDF 1,9...
17.05
2016

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

Spółka Indata SA pragnie zaprezentować skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2016. Raport kwartalny Grupy Indata - Q1 2016 [PDF 1,02MB]
21.03
2016

Raport okresowy roczny za 2015 R

Spółka Indata SA pragnie zaprezentować raport okresowy roczny jednostkowy za 2015 rok. Sprawozdanie za rok 2015 z działalności Spółki Indata SA [PDF 1,82MB] Opinia i raport niezależnego biegłego...
21.03
2016

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

Spółka Indata SA pragnie zaprezentować raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Indata SA [PDF 2MB] Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ...
16.11
2015

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

Indata Software SA prezentuje raport okresowy kwartalny skonsolidowany za 3 kwartał 2015 roku. Raport kwartalny Indata SOFTWARE SA - IIIQ2015 [PDF 1,31MB]
31.08
2015

Raport okresowy półroczny za 2015 PS

Indata Software SA publikuje skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 r.       Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 r. Gru...