Relacje inwestorskie


23.07
2014

Rafael Moucka Członkiem Zarządu INDATA Software SA

Prezes Zarządu Positive Technology Sp. z o.o. został Czlonkiem Zarządu Indata Software SA. W skład Zarządu spółki wchodzą Członkowie Zarządu - Rafael Moucka (Positive Technology Sp. z o.o.) oraz Przemysław Skrzek (C...
22.07
2014

InfoLAN Sp. z o.o.: Nowe biuro firmy

Od 21. Lipca działamy w nowym biurze – nasz nowy adres to:   Ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa   Nowa lokalizacja na mapie jest dostępna tutaj. Stały, dotychczasowy rozwój spółki oraz dalsze pla...
16.07
2014

INDATA Software przejmuje pakiet udziałów dwóch spółek z branży IT

  Informujemy, iż Indata Software SA podpisała list intencyjny odnośnie przejęcia pakietu większościowego udziałów dwóch spółek z branży IT. Pierwszy z podmiotów specjalizuje się w budowie informatycznych rozwiązań dedy...
04.07
2014

Positive Technology Sp. z o.o. na InternetBeta

Rafael Moucka, Prezes Positive Technology Sp. z o.o. będzie prelegentem najbliższej edycji InternetBeta. Podczas wystąpienia zaprezentuje case study z rozwoju firmy Positive Power Sp. z o.o oraz całej grupy Positive Te...
04.07
2014

Wakacyjne staże Positive Power Sp. z o.o. w Dzienniku Zachodnim

Wakacyjne staże są idealną okazją do zdobycia doświadczenia w branży IT. Spółka Positive Power każdego roku przyjmuje stażystów w ramach trzymiesięcznego programu stażowego.   W naszej firmie funkcjonuje program stażow...
03.07
2014

Prezes Positive Technology Sp. z o.o. na łamach "Marketing w Praktyce"

  W najnowszym wydaniu magazynu "Marketing w Praktyce" znaleźć można aktykuł Prezesa Spółki Positive Power Sp. z o.o. Rafaela Moucki dotyczący komunikacji bliskiego zasięgu i wykorzystania NFC w działaniach sprzedażowyc...
02.07
2014

Kolejna istotna umowa w Positive Technology Sp. z o.o.

Positive Technology Sp. z o.o. nawiązało współpracę z dużym podmiotem z branży wydawniczej. W ramach podpisanej umowy realizowany będzie projekt platformy e-commerce opartej o system Magento. Współpraca obejmie oprogramo...
01.07
2014

InfoLAN Sp. z o.o. podpisała umowę dofinansowania wdrożenia platformy B2B w ramach POIG Działanie 8.2.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka spółka przeznaczy na wdrożenie pr...
01.07
2014

Cohesiva Sp. z o.o.: Wdrożenie systemu e-KRK dla Ministerstwa Sprawiedliwości

Zespół Cohesiva Sp. z o.o. zakończył prace nad stworzeniem zaawansowanego systemu realizowanego dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Mowa o e-Platformie MS Krajowego Rejestru Karnego, która umożliwia składanie wniosków onli...
01.07
2014

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną InfoLAN Sp. z o.o.

Indata Software SA informuje o podpisaniu przez Spółkę zależną InfoLAN Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w latach 2007 - 2013, kt...