Relacje inwestorskie

Proximus SA podpisał umowę na projekt w branży kolejowej

2016-07-18

22-go czerwca 2016 Proximus S.A. podpisał umowę z Szybką Koleją Miejską w Warszawie na ,,Dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie utrzymaniem technicznym i serwisem taboru”. Projekt obejmie zaprojektowanie, udzielenie licencji, wdrożenie i uruchomienie Systemu do Zarządzania Utrzymaniem Taboru Kolejowego oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego wraz ze wsparciem technicznym. Wartość kontraktu wynosi powyżej 1 mln zł brutto.