Relacje inwestorskie

Informacja dotycząca spółki Topyfi Sp. z o.o.

2017-05-09

Zarząd Indata S.A. informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 29 października 2015 r. posiadała prawo do odstąpienia od umów sprzedaży udziałów Topyfi Sp. z o.o. z uwagi na niezrealizowanie przez Topyfi określonych w ww. umowie inwestycyjnej kategorii finansowych i biznesowych.

Wobec niezrealizowania ww. kategorii, Zarząd Spółki Indata SA w dniu 28 lutego 2017 r. skorzystał z przysługującego Spółce prawa odstąpienia od umowy sprzedaży udziałów z dnia 30 listopada 2015 r. oraz umowy sprzedaży udziałów z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarząd Spółki wskazuje również, że powyższa transakcja jest neutralna dla wyniku finansowego Grupy Kapitałowej INDATA.