O Firmie

Najszybciej rozwijająca się Grupa IT

 

Indata SA

ul. Legnicka 56
54-204 Wrocław

+48 (71) 726 23 04

Forma prawna

Spółka Akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Numer konta bankowego

mBank SA
94 1140 1140 0000 2171 7000 1001

 

NIP

8971755969

KRS

0000360487

REGON

021081309

Kapitał zakładowy

6 829 114,00 zł

wpłacony w całości

Organ rejestracyjny:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.