Fundusze Europejskie

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI "DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"
 

Tytuł projektu: „Ekspansja firmy TRO MEDIA SA na rynki zagraniczne” Etap II

Nazwa Beneficjenta: TRO MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Wartość projektu: 397 976,54 PLN

Wartość dofinansowania: 198 988,27 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

Tytuł projektu: „Ekspansja firmy TRO MEDIA SA na rynki zagraniczne” Etap I

Nazwa Beneficjenta: TRO MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Wartość projektu: 12 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 9 600,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI "DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"
 

Tytuł projektu: „Innowacyjna platforma IT zintegrowana z partnerami wspomagająca współpracę B2B dla branży reklamowej”

Nazwa Beneficjenta: TRO MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Wartość projektu: 2 409 900,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 348 220,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Beneficjent: Indata Spółka Akcyjna

Tytuł projektu: "Opracowanie narzędzi bioinformatycznych do poszukiwania leków."

Cel projektu: wzrost innowacyjności wnioskodawcy oraz wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia działalności B+R poprzez opracowanie nowego zestawu narzędzi bioinformatycznych opartych o metody uczenia głębokiego, który pozwoli na usprawnienie procesów poszukiwania i projektowania nowych leków w przemyśle farmaceutycznym.

Planowane efekty:
1. Automatyczne oznaczenie położenia pików we wszystkich typach eksperymentów NMR
2. Wykrywanie oddziaływań pomiędzy białkiem i ligandem poprzez automatyczne śledzenie pików w serii eksperymentów NMR
3. Automatyczne przewidywanie i projektowanie struktury ligandów białek w oparciu o strukturę białka celowanego.

Wartość projektu: 7 909 740,80 PLN

Wydatki kwalifikowane: 7 909 740,80 PLN

Wartość dofinansowania (w całości z EFRR): 5 443 198,80 PLN

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

PODDZIAŁANIE 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

więcej

 

więcej

 

więcej